Welkom bij Waldorf in de Beemster

Het is tijd voor een vrijeschool in de Beemster.
Wij, initiatiefgroep Waldorf in de Beemster, vinden dat de Beemster er wel een nieuwe school bij mag krijgen. Er worden vele huizen gebouwd, de school/scholen puilen uit maar er komen geen nieuwe scholen bij.

Wist je al dat het vrijeschoolonderwijs perfect past in de Beemster? Ons vakkenpakket reikt verder dan ‘alleen’ taal of rekenen. Er is veel aandacht voor de natuur en creativiteit in vele vormen zoals; houtbewerking, toneel, schilderen, tekenen, breien en meer. De Beemster is een prachtig (natuur)gebied wat goed aansluit bij het vrijeschoolonderwijs. Als je op een vrijeschool zit ga je namelijk veel naar buiten en breng je wat buiten is ook naar binnen, verweven in de lessen. De kinderen worden zich bewust van de veranderingen in de natuur.

We zingen veel over de jaarfeesten die wij vieren en de seizoenen en natuur. De vrijeschool hecht aan de waarde en wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.

.

ONZE MISSIE

Onze intentie is om ons onvoorwaardelijk in te zetten voor hoogstaand, kwalitatief en eigentijds vrijeschoolonderwijs. Het ontwikkelen van kennis, creativiteit en handvaardigheid gaan samen in een sociaal en pedagogisch leerklimaat. Dit samen zorgt voor onderwijs waarin je niet alleen wordt gevraagd je hoofd te gebruiken, maar ook je hart en je handen. Het kind leert zo zijn eigen ik en zijn eigen wil te ontdekken. Zo kunnen zij zich verhouden en verbinden met de wereld om zich heen. 

ONZE PIJLERS

BEWEGEND ONDERWIJS

HANDVAARDIGHEID 

BUITEN ONDERWIJS

ONZE VISIE

Waldorf in de Beemster verzorgt onderwijs vanuit het antroposofisch gedachtegoed. Vanuit een Christelijke cultuur, met aandacht en respect voor andere levensbeschouwingen. Er is aandacht en betrokkenheid voor elkaar en de omgeving. De leraren stimuleren de kinderen tot autonome kinderen die zich kunnen verhouden en verbinden met de wereld om zich heen. Zo kunnen zij bewust deelnemen aan de toekomstige maatschappij.

De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen invoegen; 

maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. 

Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.

Rudolf Steiner