Welkom bij Waldorf in de Beemster

Het is tijd voor een vrijeschool in de Beemster.
Wij, initiatiefgroep Waldorf in de Beemster, vinden dat de Beemster er wel een nieuwe school bij mag krijgen. Er worden vele huizen gebouwd, de school/scholen puilen uit maar er komen geen nieuwe scholen bij.

Wist je al dat het vrijeschoolonderwijs perfect past in de Beemster? Ons vakkenpakket reikt verder dan ‘alleen’ taal of rekenen. Er is veel aandacht voor de natuur en creativiteit in vele vormen zoals; houtbewerking, toneel, schilderen, tekenen, breien en meer. De Beemster is een prachtig (natuur)gebied wat goed aansluit bij het vrijeschoolonderwijs. Als je op een vrijeschool zit ga je namelijk veel naar buiten en breng je wat buiten is ook naar binnen, verweven in de lessen. De kinderen worden zich bewust van de veranderingen in de natuur.

We zingen veel over de jaarfeesten die wij vieren en de seizoenen en natuur. De vrijeschool hecht aan de waarde en wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.

Waldorf in de Beemster 2021 - Ontwikkeld door VeDev