ONZE MISSIE

Onze intentie is om ons onvoorwaardelijk in te zetten voor hoogstaand, kwalitatief en eigentijds vrijeschoolonderwijs. Het ontwikkelen van kennis, creativiteit en handvaardigheid gaan samen in een sociaal en pedagogisch leerklimaat. Dit samen zorgt voor onderwijs waarin je niet alleen wordt gevraagd je hoofd te gebruiken, maar ook je hart en je handen. Het kind leert zo zijn eigen ik en zijn eigen wil te ontdekken. Zo kunnen zij zich verhouden en verbinden met de wereld om zich heen. 

ONZE PIJLERS

  • BEWEGEND ONDERWIJS
  • HANDVAARDIGHEID 
  • BUITEN ONDERWIJS

ONZE VISIE

De school verzorgt onderwijs vanuit het antroposofisch gedachtegoed. Vanuit een Christelijke cultuur, met aandacht en respect voor andere levensbeschouwingen. Er is aandacht en betrokkenheid voor elkaar en de omgeving. De leraren stimuleren de kinderen tot autonome kinderen die zich kunnen verhouden en verbinden met de wereld om zich heen. Zo kunnen zij bewust deelnemen aan de toekomstige maatschappij.